До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізації

Гуляницький Л.Ф.

Теорія оптимальних рішень. – 2008. –7. – С. 45–49.

Анотація:

Аналізуються ряд відомих в літературі означень задач комбінаторної оптимізації (ЗКО) та їх співвідношення з терміном "дискретна оптимізація". Пропонується новий підхід до формалізації поняття ЗКО, який дозволяє не лише чітко виокремити конкретні класи ЗКО, але й здійснювати загальну класифікацію задач оптимізації.

Завантажити файл публікації