Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком в задачі оптимізації авіаперельотів

Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.

Кибернетика и системный анализ, 55, №6, с. 110-121, 2019.

Анотація:

Cформульовано задачу пошуку оптимального шляху мандрівника в мережі авіаперельотів, яка враховує вартість побудованого маршруту та наявність користувацьких умов у випадку залежної від часу вартості сполучень. Запропоновано алгоритми систем мурашиних колоній для розв’язування залежної від часу задачі, поданої розширеним графом перельотів, які, на відміну від наявних мурашиних алгоритмів, враховують динамічність мережі (залежність наявності і вартості сполучення від часу) та користувацькі умови. Вдосконалено підхід до диверсифікації пошуку в мурашиних алгоритмах в умовах залежності від часу для щільного графу, що дало змогу підвищити якість побудованих маршрутів, які сполучають різні регіони. Ефективність запропонованих алгоритмів досліджено шляхом аналізу результатів обчислювального експерименту, виконаного з використанням реальних даних.

Ключові слова: оптимізація маршрутів, мережа авіаперельотів, мурашині алгоритми, диверсифікація пошуку, розширені мережі за часом, динамічне виявлення дискретизації.

Завантажити файл публікації