Про один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізації

Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.

Мат. VII Міжн. наук.-тех. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології" (28 червня – 2 липня 2005 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.26.

Анотація:

В роботі розглядаються гібридні алгоритми розв`язання задач комбінаторної оптимізації, названі Н-алгоритмами, що побудовані на основі синтезу алгоритму прискореного імовірнісного моделювання (G-алгоритм) та модифікованого методу деформованих многогранників.

Завантажити файл публікації