Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристик

Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.

Кибернетика и системный анализ. – 2010. – №5. – С. 31–39.

Анотація:

Запропоновано методологію побудови кооперативних метаевристичних методів розв’язання задач комбінаторної оптимізації на основі моделе-орієнтованих алгоритмів. Її особливістю є пошук (оптимізація) в просторі моделей, який проводиться на основі часткових моделей, сформованих базовими алгоритмами. Розроблено кооперативні метаевристики на базі алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями і MH-методу, проведено дослідження ефективності запропонованої методології на основі аналізу результатів обчислювального експерименту.

Ключові слова: комбинаторная оптимизация, моделе-ориентированные методы, кооперативные метаэвристики, оптимизация муравьиными колониями, MH-метод.

Завантажити файл публікації