Волошин Сергій Володимирович

Молодший науковий співробітник.

Основні публікації:

  1. A. Yu. Shelestov, A. N. Kravchenko, S. V. Skakun, S. V. Voloshin, N. N. KussulGeospatial information system for agricultural monitoringCybernetics and Systems Analysis, January 2013, Volume 49, Issue 1, pp 124-132
  2. Шелестов А.Ю., Кравченко А.Н., Скакун С.В., Волошин С.В., Куссуль Н.Н.Информационная система агромониторинга на основе геопространственных данныхКибернетика и системный анализ. – 2013. – № 1. – С. 145-154.
  3. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Скакун С.В., О.М. Кравченко, Волошин С.В., Загородній Є.В.Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємстваНаукові праці ДонНТУ Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2011, випуск 13(185), С. 121-125.
  4. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Загородній Є.В., Волошин С.В., Скакун С.В., Кравченко О.М., Колотій А.В.Геоінформаційна система фермераНаука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 25 – 29.
  5. Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Волошин С.В., Грипич Ю.А., Куссуль О.М., Міронов А.І., Правдюков П.М.Web-портал системи агромоніторингу Наука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 30 – 35.