Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємства

Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Скакун С.В., О.М. Кравченко, Волошин С.В., Загородній Є.В.

Наукові праці ДонНТУ Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2011, випуск 13(185), С. 121-125.

Анотація:

У роботі запропонована геоінформаційна система для потреб сільськогосподарських підприємств. В якості основи для системи використовується ГІС загального призначення з вільним вихідним кодом (Quantum GIS). Для надання функціональності, специфічної для предметної області, використаний механізм плагінів (plug-in). Для інтеграції в систему даних з різних джерел використано спеціально побудовану базу даних, що працює під управлінням СУБД SQLite. Дана система забезпечує автоматизацію основних виробничих функцій сільськогосподарського підприємства, обліку врожайності, планування агротехнічних заходів та часткової автоматизації документообігу. Важливою перевагою системи є використання програмного забезпечення з відкритим кодом та відповідністю міжнародним стандартам надання даних.

Ключові слова: геоінформаційна система, геопросторові дані, ДЗЗ, сільське господарство.

Завантажити файл публікації