Ходзінський Олександр Миколайович

Ходзінський Олександр МиколайовичСтарший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук.

Контакти

тел./факс: +38 (044) 526-22-34
тел. моб.: +38 067 209-68-77
email: okhodz@gmail.com

Основні публікації:

 1. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобівКомп’ютерна математика, 2018, №1. – с. 61-67.
 2. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 3. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 4. Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнамиЗбірник наукових праць "Комп'ютерна математика", Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2016. - №1. — С. 134 – 142.
 5. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Разработка и исследование алгоритмов комбинаторной оптимизации для транспортной задачи повышенной сложностиМатериалы 5-й международной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". Том ІІ. Кишинэу, 22-25 марта 2016. Evrika : ATIC. – с.378-384.
 6. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных оконПраці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.
 7. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Про формалізацію задачі маршрутизації транспортних засобів із часовими вікнамиСучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – с 320-322.
 8. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнамиОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.
 9. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 10. Буряков В.Г., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Способ и установка для производства ректификованного этилового спиртаПат. 2475471 Российская Федерация.МПК C07C 31/08, B01D 3/14, C12P 7/06, C12G 3/12, C07C 29/80 (2006.01). / патентообладатель Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – № 2010143099/04. Заявл. 20.10.2010 ; опубл. 20.02.2013, Бюл. № 5; приоритет 09.10.2009, а 200910265(UA).
 11. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 12. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.О применении относительных мер сходства по расстояниюМатеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ)» 30-31 серпня 2013р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.
 13. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткі моделі ринків праціВ кн.: Праці VI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". - Ужгород, УжНУ, 2012, стор. 165.
 14. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Ситуаційне управління регіональним ринком праці за наявності нечіткої інформаціїВ кн.: "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту", Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон, ХНТУ, 2012, стор. 187-188.
 15. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Про одну задачу комбінаторної оптимізації на нечітких множинахМатеріали XVIII Міжнародної конференції “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011)”, Abstracts, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine, 164 p., pp. 143-144.
 16. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткий підхід до оптимізації спеціалізованого програмного забезпеченняМатеріали наукового Всеукраїнського семінару 26-27 серпня 2011р. “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (Конем-2011)”. – Полтава ПУЕТ, 2011. – 118c. (стор. 100–103).
 17. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого спирту з головної фракціїПатент на винахід № 93819, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 25.08.2010 Бюл. № 16, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 18. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для одержання ректифікованого спирту з фракцій спиртового виробництваПатент на винахід № 93801, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 26.04.2010 Бюл. № 8, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 19. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого етилового спиртуПатент на винахід № 93780, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 10.02.2010 Бюл. № 3, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 20. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Методика створення спеціалізованого програмного забезпечення АРМ секретаря тендерного комітетуІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Т. 1, Херсон, ХНТУ, 2011, с. 107-108.
 21. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Розроблення уніфікованої системи оцінок цифрових пристроївК.: Вісник університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, 2010, № 8, – с.145-149.
 22. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Моделирование рынка при разработке маркетинговой политики в сфере услугПраці V-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2010, с. 182.
 23. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности меры сходства по расстояниюВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 2. – Херсон: ХНТУ, 2010 – с. 448-450.
 24. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Математична експертиза підсумкових протоколівГазета “Слово просвіти” №8, 25 лютого – 3 березня 2010 р. с. 4-5.
 25. Krivoi S., Khodzinskyi O.Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theoryInformation Theory and Applications. – 2009. – v.16. – N4. – PP. 349-355.
 26. Поліновський В.В., Ходзінський О.М., Нипорка Т.М.АутентифікаторПатент на корисну модель 43446 Україна, МПК (2009) Е 2009 07292. Заявл. 13.07.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.
 27. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Чи можливі у нас чесні вибори”Газета „Голос України”, 24 грудня 2009, №245(4745), с. 8.
 28. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности мер сходства при использовании качественных характеристик объектовВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень” (ПОО-XXXV), 2009, (Україна, Крим, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009), Київ, 2009, т.2. с.261-266.
 29. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О некоторых проблемах при решении задач кластерного анализаВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. Материалы международной научной конференции. – Херсон, ХНТУ, 2009, с.423-426.
 30. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Банки і гроші. Математичний аналіз ситуації, пов’язаної з рефінансуванням”Газета „Голос Украіни”, 22 січня 2009, №10(4510), с.7.
 31. Кривий С.Л., Ходзінський О.М.Збірник задач з дискретної математикиНавч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. – К., 2008 – 360 с. – Бібліогр.: с.357-359.
 32. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Задача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформаціїТезисы докладов на Международной научной конференции “Интеллектуализация обработки информации ИОИ-2008?, Крым, Алушта,9-14 июня 2008., Крымский научный центр НАН Украины. Симферополь, 2008. стр.205.
 33. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н.Автоматное представление онтологий и операций на онтологияхВ кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series “Information Science and Computing”. ITHEA, Sofia, 2008. c. 173-178.
 34. Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Разработка одного класса математических моделей ректификации многокомпонентных смесейКомпьютерная математика. – 2008. № 2.
 35. Буряков В.Г., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Математична модель процесу ректифікації багатокомпонентних сумішейХарчова і переробна промисловість. 2008, №2. с 16-17.
 36. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Створення математичної моделі фазової рівноваги рідина – пара багатокомпонентних сумішей виробництва етилового спиртуВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – № 1. – С. 135–139.
 37. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Оцінка точності передбачення фазової рівноваги рідина – пара систем виробництва етилового спирту на основі методів УНІКВАК і УНІФАКВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007. – № 3–4. – С. 61–65.
 38. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.Об оценках эффективности систем защиты информацииВ кн.: П’ята міжнародна науково-практична конференція „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2007). Тези доповідей. 14-16 листопада 2007 року. Дніпропетровськ. С.160.
 39. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Проблеми урахування семантики емпіричних моделейВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23-28 вересня 2007 р. – Київ, 2007. с.246.
 40. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Міфи: сутності й числа”Газета „Слово просвіти”, 19-25 квітня 2007, №16(393), с.8-9.
 41. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„І над усім звитяжний знак числа…”Газета „Слово просвіти”, 1-10 січня 2007, №1(378), с.7.
 42. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Учет требований рынка при разработке программного обеспечения сопровождения конкурсовПраці ІІІ-ї міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2006, С.80-83.
 43. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Епілог чи пролог?Газета „СЛОВО просвіти”. 1-7 червня 2006 року. №22(347). С.3-4
 44. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Волевиявлення через призму цифрГазета Верховної Ради України „Голос України”. 18 квітня 2006 року. №71(3828). С.10.
 45. Буряков В.Г., Скукис О.Е., Ходзинский А.Н.Моделирующий комплекс для системы управления брагоректификационной установкойМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 80–81.
 46. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Математическая модель фазового равновесия пар – жидкость многокомпонентных систем спиртовых производствМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 74–80.
 47. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Момент істиниГазета “День”, №1(1980), 11 січня 2005
 48. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Итоги 2-го тура голосования: Математическая экспертизаГазета “День”, №218, 30 ноября 2004
 49. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.У ролі свідка – цифриГазета “Україна молода”, 18 листопада 2004 року.
 50. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Сегментация рынка труда на основе кластерного анализаПраці ІІ-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2004. с.76.
 51. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О задаче сегментации нечетких множеств объектов нечисловой природыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2004 №2. с.116-125.
 52. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Нечеткая модель функционирования регионального центра занятостиТеорія прийняття рішень. Праці школи-семінару. Ужгород, 2002. с.61.
 53. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств при анализе близости позиций субъектов избирательного процессаВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2002 №1.с.121-134.
 54. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Математическая мистикаГазета “День”, 15 января 2002
 55. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств для описания функционирования одной социально-экономической системыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2001. с.124-131.
 56. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Принцип Бенфорда. Цифровий аналізКиїв, 2000. 63с.
 57. Артеменко В.И., Гордеев Э.Н., Журавлев Ю.И., Кулаков Ф.М., Наумов В.Б., Потапчук Г.А., Сергиенко И.В., Сметанин Ю.Г., Урхард Р., Ходзинский А.Н., Хондерд Г.Метод формирования оптимальных программных траекторий перемещения робота-манипулятораЖурнал “Кибернетика”, 1996 №5. с. 84-106.
 58. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Проблемы разработки и исследования параллельных методов дискретной оптимизацииЯзыки программирования и параллельные ЭВМ (алгоритмы и алгоритмические языки). – М.: Наука, 1990. – С. 62-78.
 59. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О параллелизме в алгоритмах локальной оптимизации и методах ветвей и границ Межд. Школа-сем. “Методы оптимизации и их приложения”: Тез. докл. (10-19 сентября 1989 г., Иркутск). – Иркутск: Сибирский энергетический ин-т, 1989. – С. 69-70.
 60. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2 Журнал “Диалоговые системы”, №3, 1988.
 61. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О методах дискретной оптимизации для многопроцессорных вычислительных комплексовКибернетика. – 1988. – №4. – С. 26-33.
 62. Ходзинский А.Н.Исследование области значений целевой функции линейной задачи о назначенияхВ кн. “Проектирование и разработка пакетов программ.” Сб. науч. тр. – Киев, ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1987. с.20-24.
 63. Ходзинский А.Н.Структурное программирование на фортранеРеспубликанская конференция “Надежность и качество программного обеспечения”. Тезисы докладов. (г. Львов, 29-31 января 1985 г.) – Киев, 1985. с. 203-205.
 64. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначенияхВ кн.: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. Под ред. И.Н.Молчанова. – М.:ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1985. – С. 271-281.
 65. Ходзинский А.Н.Последовательный алгоритм решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахЖурнал, “Кибернетика”, 1985, №6. с.56-60, 76.
 66. Ходзинский А.Н.Решение квадратичной задачи о назначениях методом среднего значенияВ кн. “Методы дискретной оптимизации и эфективной организации пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. с.31-35.
 67. Ходзинский А.Н.Метод среднего значения для решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахТезисы доклада “Республиканский семинар по дискретной оптимизации.” Киев, ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1985. с.118-119.
 68. Ходзинский А.Н.Использование статистических свойств критерия при решении линейной задачи о назначенияхВ кн. “Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления.” Сб. науч. тр. Кемерово: Кемеровск. госуниверситет, 1984. с.13-17.
 69. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (диссертация)Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.
 70. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (автореферат диссертации)Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Киев, 1984. 22 С
 71. Ходзинский А.Н.Исследование статистических свойств критерия линейной задачи о назначенияхВ кн. “Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.29-37.
 72. Ходзинский А.Н.Статистические свойства критерия и их использование в алгоритмах решения задач комбинаторной оптимизацииТезисы доклада “Применение случайного поиска при решении прикладных задач.” Кемерово: Кемеровский обл. Совет НТО, 1984.с.41-42.
 73. Войтенко В.П., Полюхов A.M., Ходзинский А.Н. и др.Биологический возраст как ключевая проблема геронтологииВ кн. “Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Биологический возраст. “Наследственность и старение”. К., Ин-т геронтологии, 1984. с.5-15.
 74. Ходзинский А.Н.Об одном структурном диалекте ФОРТРАНаВ кн. “Математическое обеспечение пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с.40-44.
 75. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Два алгоритма решения задач оптимизации на перестановкахВ кн. “Эффективная организация вычислений и численные методы.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с. 9-17.
 76. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О принципах решения задач комбинаторной оптимизации в пакете программ ВЕКТОР-2Тезисы доклада. V Всесоюзного совещания по автоматизации проектирования электротехнич.устройств “Моделирование и оптимизация проектных решений в САПР.” Ч.П, Таллин, НИИ ПО Таллинский электротехнич. з-д им. М.И.Kaлинина, 1983.c.
 77. Ходзинский А.Н.Использование закона распределения значений целевой функции при решении задач комбинаторной оптимизацииВ кн. “Всесоюзный научно-практический семинар “Прикладные аспекты управления сложными системами”. М.: Всес. совет науч.-техн. обществ, 1983 (Тез.докл.). с.225-226.
 78. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Диалоговый пакет программ ВЕКТОР-2Киев, ИК АН УССР, 1981 (Препринт 81-63). 55 C.
 79. Ходзинский А.Н.Формализация и алгоритм решения одной задачи распределения интегральных схем по конструктивным узлам ЭВМВ кн. “Дискретные системы управления.” Сб. науч тр. Киев, ИК АН УССР, 1980. с.66-68.
 80. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Особенности реализации алгоритмов метода ветвей и границ и метода вектора спада в пакете ВЕКТОР-1ВВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 45-48.
 81. Ходзинский А.Н.Об одном алгоритме поиска начального приближения в задачах размещения узлов ЭВМВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 64-69.
 82. Ходзинский А.Н.Результаты машинного эксперимента по решению одного типа задач теории расписаний методом ветвей и границ и методом вектора спадаВ кн. “Разработка математических и технических средств АСУ.” C6. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1978, с.17-24.
 83. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Об одном пакете программ решения задач размещения для ЭВМ БЭСМ-6Тезисы докладов на ІІ Республиканской конференции “Вычислительная математика в современном научнотехническом прогрессе”, Киев, ИК АН УССР, 1978.