Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах

І.І. Рясна

Теорія оптимальних рішень. – 2018, – № 17. – С. 29-34.

Анотація:

Проведено аналіз особливостей формалізації слабко структурованих задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах за наявності якісної та кількісної інформації. З позицій репрезентативної теорії вимірювань розглянуто проблеми вимірювання функцій належності нечітких множин та проблеми адекватності при формалізації такого класу задач.

Завантажити файл публікації