Моделирование рынка труда с использованием двухаргументной функции предложения труда

Михалевич М.В., Кошлай Л.Б.

Кибернетика и системный анализ, 2010. – № 5, с. 18–30.

Анотація:

Розглянуто двохаргументну функцію індивідуальної пропозиції праці, аргументами якої є оплата праці та рівень безробіття. Досліджено умови виникнення прямої та зворотної залежності між цими двома економічними показниками. За допомогою двохаргументної функції проведено аналіз процесів на конкурентному та монопсонічному ринках праці. Обґрунтованo доцільність та умови застосування екзогенного підвищення оплати праці шляхом підвищення мінімальної заробітної плати.

Ключові слова: функция предложения, безработица, оплата труда, обратная зависимость, состояние равновесия.

Завантажити файл публікації