Задача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформації

Рясна І.І., Ходзінський О.М.

Тезисы докладов на Международной научной конференции “Интеллектуализация обработки информации ИОИ-2008?, Крым, Алушта,9-14 июня 2008., Крымский научный центр НАН Украины. Симферополь, 2008. стр.205.

Анотація:

Основні труднощі при побудові математичних моделей, методів та алгоритмів розв’язування задач оптимального вибору за наявності змішаної кількісно-якісної інформації виникають внаслідок невизначеності, що обумовлена присутністю слабко структурованої, фрагментарної, неповної та нечіткої інформації. В доповіді показано, що введення на базі коефіцієнта лінгвістичної кореляції псевдометрики на гетерогенних нечітких множинах, що інваріантна до допустимих перетворень в шкалах, які використовуються, дозволяє формалізувати та досліджувати задачі, які неможливо було б досліджувати у рамках традиційних підходів.

Завантажити файл публікації