Проблеми урахування семантики емпіричних моделей

Рясна І.І., Ходзінський О.М.

В кн.: Праці міжнародного симпозіуму „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23-28 вересня 2007 р. – Київ, 2007. с.246.

Анотація:

Запорукою успішного впровадження інформаційних технологій в гуманітарних науках є наявність ефективних моделей і методів розв’язування задач оптимізації, значну кількість яких можна сформулювати як задачі дискретної оптимізації в умовах невизначеності. Невизначеність в формальних моделях не може бути зведена тільки до випадковості, а визначається ще й особливостями людської мови й мислення, які можна формалізувати в термінах теорії нечітких множин. Розглядається підхід для розв’язку даних проблем на базі запропонованого поняття коефіцієнту лінгвістичної кореляції, для визначення якого використовуються мінімаксні логічні оператори.

Завантажити файл публікації