Про кластеризацію на нечітких множинах

Рясна І.І.

В кн.: Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-13 травня 2011 р., Черкаси), Маклаут, 2011, с. 119.