Проблеми та задачі ІТ освіти (дещо про дуалізм)

Поліновський В.В.

Наук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 5-8.