Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева

Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.

Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 5, c. 51–59.

Анотація:

Розв’язано задачу знаходження нормованих векторів попиту та доданої вартості, які максимізують дохід в продуктивній моделі Леонтьєва. Показано, що коли матриця Леонтьєва продуктивна та нерозкладна, то оптимальна нормована структура попиту та доданої вартості визначається додатними компонентами власних векторів, що відповідають максимальним власним числам симетричних матриць. Наведено тестові розрахунки для семигалузевої матриці.

Ключові слова: матрица Леонтьева, статическая модель Леонтьева, экстремальная квадратичная задача, собственные числа и собственные векторы.

Завантажити файл публікації