Аутентифікатор

Поліновський В.В., Ходзінський О.М., Нипорка Т.М.

Патент на корисну модель 43446 Україна, МПК (2009) Е 2009 07292. Заявл. 13.07.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.