12 квітня 2019 року відбудеться захист дисертації Павленко Анни Ігорівни

12 квітня 2019 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

ПАВЛЕНКО Анна Ігорівна.
“МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ У ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ”.
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)