14 вересня відбудеться науковий семінар «Інформаційна технологія моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів на основі багаторівневої інтеграції»

Науковий семінар відділу 180 «Комбінаторна оптимізація та інтелектуальні інформаційні технології».

Автор
Гасанов Айдин Сардар огли (НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»).

Тема доповіді
«Інформаційна технологія моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів на основі багаторівневої інтеграції» (за матеріалами докторської дисертації).

Дата
14 вересня 2018 р.

Час і місце проведення
14.30. Кім. 801 корп.1.