Науковий семінар відділу 180 “Комбінаторна оптимізація та інтелектуальні інформаційні технології”

Дата
30 травня 2018 р.

Автор/тема доповіді
Омельянчик Д.А.
“Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки” (за матеріалами кандидатської дисертації).

Час і місце проведення
15.00. Кім. 801 корп.1.