Науковий семінар відділу 180 «Комбінаторна оптимізація та інтелектуальні інформаційні технології»

Снігур О.О. (Вінницький національний технічний університет).
«Моделювання багатовимірних залежностей в умовах невизначеності на основі інтервальних нечітких множин типу 2» (за матеріалами кандидатської дисертації).

Дата: 12 березня 2018 р.
Час і місце проведення: 15.00. Кім. 801 корп.1.