Семінар відділу відбудеться 15.06. 2017 о 14 год. в кім. 801

Доповіді за матеріалами магістерських дисертацій ФІОТ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»:

1. М.Ворона. Гібридні алгоритми розв’язування спеціальних задач маршрутизації з часовими вікнами.

2. Р.Келлер. Задача оптимізації розкладу виконання частково впорядкованих робіт на машинах різної продуктивності за наявності простоїв.

3. І. Промський. Моделювання і вирішення проблем передбачення третинної структури протеїнів з використанням гідрофобно-полярної 3D моделі.

4. В. Шуть. Рекомендаційна система медичних послуг.

5. В.Вецко. Прогнозування стану компонентів автомобіля на основі даних експлуатації.