Публікації

Автор: Знайдено публікацій:
 1. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 2. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Огурцов М.І.Моделювання мереж зв'язку рухомих дистанційно керованих систем на базі HLAВісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №1(245). - С. 160-165.
 3. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратівМатематичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 82 – 89.
 4. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 5. Гуляницький Л.Ф., Мулеса О.Ю.Прикладні методи комбінаторної оптимізаціїНавч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 142 с.
 6. Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнамиЗбірник наукових праць "Комп'ютерна математика", Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2016. - №1. — С. 134 – 142.
 7. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Automatic classification method based on a fuzzy similarity relationCybernetics and Systems Analysis. – 2016. – 52, N 1. – P. 30-37.
 8. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.Метод автоматической классификации на базе нечеткого отношения сходстваКибернетика и системный анализ. – 2016. – 52, №1. – С. 34–41.
 9. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Разработка и исследование алгоритмов комбинаторной оптимизации для транспортной задачи повышенной сложностиМатериалы 5-й международной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". Том ІІ. Кишинэу, 22-25 марта 2016. Evrika : ATIC. – с.378-384.
 10. Гуляницкий Л.Ф., Павленко А.И.Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядовУправляющие машины и системы. – 2015. – №3. – С. 21–29.
 11. Гуляницький Л.Ф.Що таке комбінаторна оптимізаціяПр. Між. наук. школи-семінару "Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)" (Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 101–102.
 12. Малышко С.А.Мониторинг и анализ медиапространства – информационно-аналитическая система NEWSCAPEУправляющие машины и системы. – 2015. – №2. – С. 88–93.
 13. Hulianytskyi L., Omelianchyk D.Agent-based model of economics: market mechanisms, decision making, taxationInt. J. "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – 9, N 1. – P. 25-33.
 14. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных оконПраці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.
 15. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Ant colony optimization for time dependent shortest path problem in directed multigraphInt. J. "Information Content and Processing". – 2015. – 2, N 1. – P. 52-61.
 16. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Про формалізацію задачі маршрутизації транспортних засобів із часовими вікнамиСучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – с 320-322.
 17. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Динамічна задача пошуку найкоротшого шляху з додатковими умовами для задачі побудови маршруту авіаперельотівМатематичне моделювання в економіці. – 2015. – № 2 (3). – С. 39–50.
 18. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнамиОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.
 19. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Development and analysis of genetic algorithm for time series forecasting problemInt. J. "Information Models and Analyses". – 2015. – 4, N 1. – P. 13-29.
 20. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформаціїВісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях», Харків, НТУ «ХПІ» — 2014. — №4 (1050). — С. 40–45.
 21. В.В. Поліновський, В. М. Брустінов, В. М. Малкіна, М. І. ОгурцовФормування Workflow на прикладі документообігу наукової установиВосточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. Серія: «Інформаційні технології. Системи управління в промисловості», Харків, — 2014. – Том 2 №2 (68). — С. 4–9.
 22. Л.Ф. Гуляницкий, В.В. ТуринскийМатематическая модель одного класса задач планирования работы независимых машинКомпьютерная математика, Киев, 2014, №1. – С. 113–118.
 23. В.В. Полиновский, В.Ю. Королёв, В.М. Малкина, М.И. Огурцов, В.А. ГерасименкоИсследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их измененияУправляющие системы и машины, 2014, № 4, С. 84-92
 24. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 25. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных системКибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 49–58.
 26. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Development and analysis of the parallel ant colony optimization algorithm for solving the protein tertiary structure prediction problemInt. J. “Information Theories and Applications”. – 2014. – 21, N 4. – P. 392-397.
 27. A. Yu. Shelestov, A. N. Kravchenko, S. V. Skakun, S. V. Voloshin, N. N. KussulGeospatial information system for agricultural monitoringCybernetics and Systems Analysis, January 2013, Volume 49, Issue 1, pp 124-132
 28. Шелестов А.Ю., Кравченко А.Н., Скакун С.В., Волошин С.В., Куссуль Н.Н.Информационная система агромониторинга на основе геопространственных данныхКибернетика и системный анализ. – 2013. – № 1. – С. 145-154.
 29. Ludmilla KoshlaiInformation Technologies for Structural and Technological Changes in the Economy of UkraineAbstract Book, EURO/INFORMS, 26th Conference on Operational Research MMXIII Rome, Rome 1-4 July, 2013. – Rome: Sapienza, Universita di Roma.
 30. Oleksandr Pylypovskyi, Ludmilla Koshlai, Petro StetsyukSoftware Development in Planning Structural Reforms in a Transition EconomyAbstract Book "EURO/INFORMS, 26th Conference on Operational Research MMXIII" (Rome 1-4 July, 2013). – Rome: Sapienza, Universita di Roma.
 31. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.АПроблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионовКибернетика и системный анализ. – 2013. – №4.
 32. Поліновський В.В., Корольов В.Ю.Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використанняМатематичні машини і системи. – 2013. – №2.
 33. Омельянчик Д.А.Дослідження оптимальної податкової ставки в агентно-орієнтованій моделі економікиМатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»,11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2013.
 34. Гуляницький Л.Ф., Турiнський В.В.Застосування метаевристичних алгоритмів для розв’язання одного класу задач розміщення прямокутників на напiвнескiнченнiй стрiчцiProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 35. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.I.Розробка i дослідження еволюційних методів прогнозуванняProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 36. Омельянчик Д.А.Агентно-орієнтоване моделювання економіки: особливості, види, проблемиТеорія оптимальних рішень. – 2013. – № 12.
 37. Довгий С.О., Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф. та ін.Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесуМонографія /За ред. С.О.Довгого, І.В.Сергієнка. – К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.
 38. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателяУправляющие системы и машины, – 2013, №3 (245).
 39. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.О применении относительных мер сходства по расстояниюМатеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ)» 30-31 серпня 2013р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.
 40. Рясна І.І., Сенько О.Є.Про адекватність оцінок на мультимножинахПраці Міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень» ПОО-XL (Кацівелі, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 41. Гуляницкий Л.Ф.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбинаторной оптимизацииМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м.Черкаси, Україна.
 42. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.q-кодування в задачі прогнозування третинної структури протеїнуМатеріали ІІІ Всеукраїнського семінару "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013)", 30-31 серпня 2013 р., м. Полтава.
 43. Омельянчик Д.А.Моделювання процесу навчання фірм в агентно-орієнтованій моделі функціонування економікиМатеріали 15-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT 2013 (За ред. Н. Панкратової). – К: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013.
 44. Буряков В.Г., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Способ и установка для производства ректификованного этилового спиртаПат. 2475471 Российская Федерация.МПК C07C 31/08, B01D 3/14, C12P 7/06, C12G 3/12, C07C 29/80 (2006.01). / патентообладатель Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – № 2010143099/04. Заявл. 20.10.2010 ; опубл. 20.02.2013, Бюл. № 5; приоритет 09.10.2009, а 200910265(UA).
 45. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Protein structure prediction problem: formalization using quaternionsCybernetics and Systems Analysis. – 2013. – 49, N 4.
 46. Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Структура та основні функції інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття законодавчих рішеньМатематичне моделювання в економіці. – К., 2013. – Вип.1. – С. 25-32.
 47. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.О классификации задач при наличии неопределенностиМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м Черкаси, Україна.
 48. Ludmilla Koshlai, Petro Stetsyuk, Oleksandr PylypovskyiModelling of Technological Changes in the Economy of UkraineBook of Abstract, EUROPT 2013, 11th Europt Workshop on Advances in Continuous Optimization, Florence, Italy, June 26-28, 2013. – Firenze: Universita degli Studi di Firenze.
 49. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 50. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткі моделі ринків праціВ кн.: Праці VI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". - Ужгород, УжНУ, 2012, стор. 165.
 51. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Ситуаційне управління регіональним ринком праці за наявності нечіткої інформаціїВ кн.: "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту", Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон, ХНТУ, 2012, стор. 187-188.
 52. Koshlai L.A nonlinear optimization model for technological planningAbstracts of the IJAS Conference for Academic Disciplines, 1-5 April 2012, Vienna, Austria.
 53. Поліновський В.В.Проблеми та задачі ІТ освіти (дещо про дуалізм)Наук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 5-8.
 54. Гуляницкий Л., Омельянчик Д.Разработка и использование интегрального индекса бюджетной сферыProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 227–241.
 55. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Архітектура та методи систем електронного документообігу наукової установиІнженерія програмного забезпечення. – № 1 (9). – Київ, Національний авіаційний університет, 2012. – С. 66–72.
 56. Гуляницький Л.Ф.До конструктивної теорії комбінаторної оптимізаціїПр. VI Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: УжНУ, 2012. – 2. – С. 68–72.
 57. Рудик В.Проблема формування складних конфігурацій в задачі прогнозування третинної структури протеїнівНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 110–113.
 58. Koshlai L.A Model-Driven DSS for Economic Reforms during TransitionAbstracts of the 10th EUROPT Workshop on Advances in Continious Optimization, 5-7 July 2012, Siauliai, Lithuania.
 59. Корольов В.Ю.Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчисленьМатематичні машини і системи. – 2012. – №2. – С.60-69.
 60. Гуляницкий Л.Ф., Самусь А.В. Решение H-методом задачи оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2012. – № 2. – С. 147–155.
 61. Гуляницкий Л., Рудык В.Анализ алгоритмов прогнозирования третичной структуры протеина на базе метода оптимизации муравьиными колониямиProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 152–159.
 62. Корольов В.Ю.Захист інформації з обмеженим доступом в портативних накопичувачах для хмарних обчисленьНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 12–16.
 63. Гуляницький Л.Ф.Разработка методов прогнозирования на основе эволюционных алгоритмовКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 69–77.
 64. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Модифікований метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури протеїнуПр. ІІ Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (7-8 вересня 2012 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – С.15–18.
 65. Koshlai L.Peculiarities of Labour Market in a Transition EconomyAbstracts of the 25th Euro-pean Conference on Opera-tional Research, 8-11 July 2012. Vilnius, Lithuania.
 66. Поліновський В.В., Короненко А.М.Обґрунтування вибору нейроподібної мережі для моделювання "нервової діяльності" в інтелектуальних системахНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 25-28.
 67. Поліновський В.В.Обрахунок часу передавання керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережахНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 84–88.
 68. Кошлай Л.Б.Ускоренный субградиентный метод ПолякаМеждународная конференция «Моделирование, управление, устойчивость (MCS-2012).Тезисы докладов. Крым.Севастополь, 10-14 сентября 2012 г.
 69. Рясная И.И., Сенько А.Е.Об адекватности оценок конкурентоспособности на основе мультимножествКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 126–132.
 70. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 132–135.
 71. Кошлай Л.Б.Об одном субградиентном методе с преобразованием пространстваМеждународная конференция KROMSH-2012. Сборник тезисов. Украина, Крым, 17-29 сентября 2012 г.
 72. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Про одну задачу комбінаторної оптимізації на нечітких множинахМатеріали XVIII Міжнародної конференції “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011)”, Abstracts, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine, 164 p., pp. 143-144.
 73. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткий підхід до оптимізації спеціалізованого програмного забезпеченняМатеріали наукового Всеукраїнського семінару 26-27 серпня 2011р. “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (Конем-2011)”. – Полтава ПУЕТ, 2011. – 118c. (стор. 100–103).
 74. Hulianytskyi L., Sokol V.Effective energy recomputation for low autocorrelation binary sequence problemInt. J. "Information Theories and Applications". – 2011. – 18, N. 4.– P. 344–357.
 75. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого спирту з головної фракціїПатент на винахід № 93819, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 25.08.2010 Бюл. № 16, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 76. Гуляницький Л.Ф.Диверсифікація пошуку в алгоритмах ОМКAbstracts of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2011)" (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine). – Київ, 2011. – P.66–67.
 77. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Застосування H-методу для прогнозування третинної структури молекул протеїнівМатеріали Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (26-27 серпня 2011 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С.33–36.
 78. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для одержання ректифікованого спирту з фракцій спиртового виробництваПатент на винахід № 93801, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 26.04.2010 Бюл. № 8, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 79. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Особливості застосування алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями до задачі прогнозування третинної структури протеїнівОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конф. (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С 30–31.
 80. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого етилового спиртуПатент на винахід № 93780, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 10.02.2010 Бюл. № 3, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 81. Rjasnaja I.I.On classification of the ill-structured problemsВ кн.: Праці міжнародної молодіжної математичної школи „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2011р., Київ, 2011, с. 160.
 82. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Методика створення спеціалізованого програмного забезпечення АРМ секретаря тендерного комітетуІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Т. 1, Херсон, ХНТУ, 2011, с. 107-108.
 83. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей ЛеонтьеваInternational Scientific Journal “Spectral and Evolution Problems”, Simferopol, Crimea, Ukraine, vol.21, N 2, 2011, с. 164–169.
 84. Омельянчик Д.А.Моделирование и оптимизация параметров региональных бюджетовApplicable Information Models, Sofia, ITHEA, 2011, p. 97–103.
 85. Поліновський В.В., Корольов В.Ю., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Інформаційна технологія для дослідження методів стеганографії і стегоаналізуМіжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” (м. Луцьк). – 2011. – Випуск №5. – С. 236 – 242.
 86. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной оптимизационной задаче для моделей ЛеонтьеваВ кн.: ХХII ежегодная междунар. конферен. (KROMSH-2011), (Крым, Севастополь, 18-29 сентября 2011), КНЦ НАНУ, 2011.
 87. Верлань А.Ф, Горошко И.О., Карпенко Е.Ю., Королёв В.Ю., Мосенцова Л.В.Методы и алгоритмы восстановления сигналов и изображенийК.: НАН Украины Институт моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова, 2011. - 368 С. ISBN 978-966-02-6035-1
 88. Бондаренко А.В., Кошлай Л.Б., Стецюк П.І.Об одной задаче нахождения оптимальной структуры спроса и добавленной стоимостиВ кн.: Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 4-6 травня 2011 р., Чернівці, с. 26-27.
 89. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Скакун С.В., О.М. Кравченко, Волошин С.В., Загородній Є.В.Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємстваНаукові праці ДонНТУ Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2011, випуск 13(185), С. 121-125.
 90. Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А.Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – № 1 (231). – 2011. – С. 79 – 87.
 91. Омельянчик Д.А.Індекс ефективності бюджетної політики як цільова функція задачі комбінаторної оптимізації структури регіонального бюджетуВ кн.: Матеріали Міжнар. науково-технічної конф. “Системний аналіз та інформаційні технології SAIT 2011 (23-28 травня 2011 р., Київ). – К.: ННК “ІП-СА” НТУУ “КПІ”, 2011, с.294.
 92. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Комплекс статистичних досліджень для стегоаналізуМатематичне та комп’ютерне моделювання (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). – Збірник наукових праць: Серія Технічні науки. – 2011. – Випуск 5. – С.134 – 149.
 93. Rjasnaja I.I.On adequacy of estimation of competitiveness of the enterprises in space of multisetsМатеріали XVIII Міжнародної конференції “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011)”, Abstracts, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine, 164 p., pp. 29-30.
 94. Омельянчик Д.А.Соціально-економічні індекси як комплексна оцінка диференціації регіональної ситуації в УкраїніВ кн.:Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.), Чернівці, ДрукАрт, с. 222.
 95. Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Волошин С.В., Грипич Ю.А., Куссуль О.М., Міронов А.І., Правдюков П.М.Web-портал системи агромоніторингу Наука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 30 – 35.
 96. Рясная И.И.О моделировании кластеров предприятийВ кн.: “Компьютерная математика”, Киев, 2011, №2, с.36-41.
 97. Koshlai L., Stetsyuk P.Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Economic Reforms during TransitionВ кн.: 82nd Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Math-ematics and Mechanics, Graz University of Technology, Graz, Austria (April 18-21, 2011), p.350.
 98. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції, архітектура та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиВісті Академії інженерних наук України. – № 1(41). – 2011. – С. 20–27.
 99. Кошлай Л.Б.Праці чл.-кор. НАНУ Михалевича М.В. у галузі економіко-математичного моделюванняВ кн.: Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 4-6 травня 2011 р., Чернівці, с. 152
 100. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Планування досліджень методів стеганографії і стегоаналізуВісник Хмельницького національного університету, Хмельницьк, 2011, № 4, с. 187 – 195.
 101. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики«Інформація і право» Науковий журнал, № 3(3) / 2011 С. 102 – 111.
 102. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Загородній Є.В., Волошин С.В., Скакун С.В., Кравченко О.М., Колотій А.В.Геоінформаційна система фермераНаука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 25 – 29.
 103. Рясна І.І.Про кластеризацію на нечітких множинахВ кн.: Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-13 травня 2011 р., Черкаси), Маклаут, 2011, с. 119.
 104. В.А. РудыкПредставление структуры белка в трехмерных дискретных решетках произвольного типаТеорія оптимальних рішень, 2011, № 10, с. 39-47
 105. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.ACO-H Metaheuristic Combinatorial Optimization MethodJ. of Automation and Information Science. – 2010. – 42, N 7. – P. 30–42.
 106. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Development and analysis of cooperative model-based metaheuristicsCybernetics and Systems Analysis. – 2010. – 46, N 5. – P. 710–717.
 107. Гуляницький Л.Ф.Методологія побудови кооперативних моделе-орієнтованих метаевристикПр. V Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 75–78.
 108. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Метаэвристический метод комбинаторной оптимизации ОМК-НПроблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С. 31-42.
 109. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Hybrid Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-MethodSwarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8-10, 2010) (Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. – Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. – 2010. – Vol. 6234/2010. – P. 568–569.
 110. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Определение и исследование комбинаторных пространствТеорія оптимальних рішень. – 2010. – 9. – С. 17–24.
 111. Hulianytskyi L., Rudyk V.Protein Structure Prediction on a Three-dimensional Triangular LatticeInformation Models of Knowledge (Eds. K.Markov, V.Velichko, O.Voloshin). – Kiev-Sofia: ITHEA, 2010. – P.198–208.
 112. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристикКибернетика и системный анализ. – 2010. – №5. – С. 31–39.
 113. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsElectronic Notes in Discrete Mathematics. – 2010. – 36. – P. 33-40.
 114. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Розроблення уніфікованої системи оцінок цифрових пристроївК.: Вісник університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, 2010, № 8, – с.145-149.
 115. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsAbs. Int. Symp. on Combinatorial Optimization ISCO-2010 (March 24-26 2010, Hammamet, Tunisia). – Paris: Paris Dauphine University, 2010. – P. 27.
 116. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Моделирование рынка при разработке маркетинговой политики в сфере услугПраці V-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2010, с. 182.
 117. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Моделирование свертывания протеина в пространствеКомпьютерная математика. – 2010. – № 1. – С. 128–137.
 118. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности меры сходства по расстояниюВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 2. – Херсон: ХНТУ, 2010 – с. 448-450.
 119. Гуляницкий Л.Ф., Мелащенко А.О., Сиренко С.И.О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга УкраиныУправляющие системы и машины. – 2010. – № 1. – С. 51–57.
 120. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Математична експертиза підсумкових протоколівГазета “Слово просвіти” №8, 25 лютого – 3 березня 2010 р. с. 4-5.
 121. Михалевич М.В., Кошлай Л.Б.Моделирование рынка труда с использованием двухаргументной функции предложения трудаКибернетика и системный анализ, 2010. – № 5, с. 18–30.
 122. Stetsyuk P., Koshlai L.Decision Support System for Planning Structural and Technological ChangesВ кн.: 8th EUROPT Workshop “Advances in Continuous Optimization”, Aveiro, Portugal (July 9-10, 2010), p.29.
 123. Корольов В.Ю.Стан проблеми комп'ютерної безпеки з використанням USB-флеш накопичувачів у державних установах і корпораціяхВісник університету "Україна", серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика". – № 8. – 2010. – С. 160 – 166.
 124. Koshlai L.Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Structural Changes during Transition8th EUROPT Workshop “Advances in Continuous Optimization”, Aveiro, Portugal (July 9-10, 2010), p.28.
 125. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Впровадження системи електронного документообігу в науковій організаціїВісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4. – с. 117-123.
 126. Сапко О.В., Малишко С.О.Математичні моделі та програмні засоби вирішення проблеми оптимізації управління проектами Матеріали VII Міжнародної конференції «PDMU-2010», Львів, 2010.
 127. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Визначення можливостей RS-стегоаналізу для дослідження статистичних властивостей зображеньВісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 102 – 110.
 128. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей ЛеонтьеваВ кн.: ХХI ежегодная междунар. конферен. (KROMSH-2010), (Крым, Севастополь, 17-29 сентября 2010), КНЦ НАНУ, 2010, с. 49.
 129. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели ЛеонтьеваКибернетика и системный анализ. – 2010. – № 5, c. 51–59.
 130. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б., Пилиповский А.В.О задаче оптимального соотношения между спросом и добавленной стоимостью в моделях ЛеонтьеваТеорія оптимальних рішень, 2010, 9, с. 136–143.
 131. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження статистичних закономірностей кольорових каналів зображень за методом RS-стегоаналізуПраці 10-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2010)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2010. – С. 165 – 168.
 132. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.RS-стеганоаналіз. Принципи роботи, недоліки та концепція метода його обходуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 6 (93). – 2010. – С. 66 – 71.
 133. Sergienko I. V., Hulianytskyi L. F. and Sirenko S.I.Classification of applied methods of combinatorial optimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2009. – 45, No. 5 (September). – P. 732–741.
 134. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики для задач комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, N 15, р. 165–172.
 135. Hulianytskyi L.F., Hulianytskyi A.L.Formalization and classification of combinatorial optimization problemAbstracts of Int. workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009)" (October 5–9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine). – 2009. – P. 15–16.
 136. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Узагальнені алгоритми прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 184–189.
 137. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.ОМК-Н – новий гібридний метаевристичний метод комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 178–183.
 138. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83.
 139. Гуляницкий Л.Ф., Гобов О.Д.Мультиагентный H-метод в комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. Krassimir Markov et al.) / International Book Series "Information science and computing". N 10. – Sofia: ITHEA, 2009. – P. 104 – 112.
 140. Krivoi S., Khodzinskyi O.Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theoryInformation Theory and Applications. – 2009. – v.16. – N4. – PP. 349-355.
 141. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Моделирование и оптимизация внешнего государственного долга УкраиныКомпьютерная математика. – 2009. – № 2. – С. 124–131.
 142. Поліновський В.В., Ходзінський О.М., Нипорка Т.М.АутентифікаторПатент на корисну модель 43446 Україна, МПК (2009) Е 2009 07292. Заявл. 13.07.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.
 143. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Разработка и исследование алгоритмов решения задачи прогнозирования третичной структуры протеина Intelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, р.97-103
 144. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Чи можливі у нас чесні вибори”Газета „Голос України”, 24 грудня 2009, №245(4745), с. 8.
 145. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Гибридная метаэвристика, основанная на оптимизации муравьиными колониями и H-методеКомпьютерная математика. 2009, № 1, с. 142-151
 146. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности мер сходства при использовании качественных характеристик объектовВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень” (ПОО-XXXV), 2009, (Україна, Крим, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009), Київ, 2009, т.2. с.261-266.
 147. Гуляницький Л.Ф.Одне узагальнення H-методуМатер. ХІ Міжн. наук.-тех. конф."САІТ-2009" (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2009. – С. 84.
 148. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О некоторых проблемах при решении задач кластерного анализаВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. Материалы международной научной конференции. – Херсон, ХНТУ, 2009, с.423-426.
 149. Гуляницький Л.Ф.Розробка кооперативних метаевристикAbs. of Int. Conf “Problems of Decision Making under Uncer-tainties (PDMU–2009)” (April 27-30, 2009, Skhidnytsia, Ukraine), 2009. c. 90-91.
 150. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Банки і гроші. Математичний аналіз ситуації, пов’язаної з рефінансуванням”Газета „Голос Украіни”, 22 січня 2009, №10(4510), с.7.
 151. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Криптогенератор з використанням перетворення шумів слабострумних електронних кілВісник Черкаського Державного Університету. Серія технічні науки. Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика. – 2009. – № 2. – С. 14 – 18.
 152. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження стійкості НЗБ-стеганографії до RS-аналізуМатеріали ІV Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2009)”, [Частина 1]. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2009. – С. 53.
 153. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Концепція побудови персоналізованих флеш-накопичувачів даних з апаратним захистом інформаціїМатематичні машини і системи. – 2009. – № 4. – С. 96 – 105.
 154. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Стеганографічна персоналізація інформації на базі ПКВісті Академії інженерних наук України. – № 2(39). – 2009. – С. 18 - 24.
 155. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Тенденції розвитку портабельних програмних системВісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 233 – 241.
 156. М.І. Огурцов Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанніМіжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2009. Випуск №26 – с. 209–212.
 157. Гуляницький Л.Ф.До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізаціїТеорія оптимальних рішень. – 2008. –7. – С. 45–49.
 158. Гуляницкий Л., Турчин А.Использование алгоритма ускоренного вероятностного моделирования в схеме табу-поискаArtificial Intelligence and Decision Making (Eds. A.Voloshin et al.) / International Book Series "Information science & computing", N 7. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 137 – 142.
 159. Кривий С.Л., Ходзінський О.М.Збірник задач з дискретної математикиНавч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. – К., 2008 – 360 с. – Бібліогр.: с.357-359.
 160. Гуляницький Л.Ф.Моделювання та управління зовнішнім державним боргом УкраїниІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 72–75.
 161. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Задача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформаціїТезисы докладов на Международной научной конференции “Интеллектуализация обработки информации ИОИ-2008?, Крым, Алушта,9-14 июня 2008., Крымский научный центр НАН Украины. Симферополь, 2008. стр.205.
 162. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н.Автоматное представление онтологий и операций на онтологияхВ кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series “Information Science and Computing”. ITHEA, Sofia, 2008. c. 173-178.
 163. Гуляницький Л.ФРозпаралелювання алгоритмів H-методуПр. ІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 76–79.
 164. Hulianytskyi L. and Sirenko S.A New Metaheuristic Approach Combining ACO and H-methodAbs. of Int. Conf "Discrete and Global Optimization" (July 31–August 2, 2008, Yalta, Ukraine). – Kyiv, 2008. – P. 18.
 165. Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Разработка одного класса математических моделей ректификации многокомпонентных смесейКомпьютерная математика. – 2008. № 2.
 166. Гуляницкий Л., Сиренко С.Комбинирование алгоритмов оптимизации муравьиными колониями и Н-методаDecision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques (Eds. K.Markov, K.Ivanova, S.Mitov) / International Book Series "Information science & computing", N 3. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 95–102.
 167. Буряков В.Г., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Математична модель процесу ректифікації багатокомпонентних сумішейХарчова і переробна промисловість. 2008, №2. с 16-17.
 168. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Створення математичної моделі фазової рівноваги рідина – пара багатокомпонентних сумішей виробництва етилового спиртуВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – № 1. – С. 135–139.
 169. Hulianytskyi L.F., Turchin A. Y.One class of stochastic local search algorithmsInt. J. "Information theories & applications". – 2008. – 15, N 3. – P. 245-252.
 170. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Малікова О.В.Побудова системи захисту інформації на базі персоналізованого USB-флеш з використанням ключа-ідентифікатораВісник Хмельницького національного університету. – № 3. – 2008. – С. 175 – 181.
 171. Корольов В.Ю.Алгоритм розпізнавання образу BIK-ключаПраці 9-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2008)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2008. – С. 135 – 138.
 172. Бардаченко В.Ф., Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А., Коновалов Д.Н.Персонализация мобильных телекоммуникационных и вычислительных средств методом оптической регистрации BIK-кодаУправляющие системы и машины. – 2008. – № 2. – С. 46 – 53.
 173. Огурцов М.І., Поліновський В.В.Методи та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформаціїМетоди та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформації. – К.: Вісті академії інженерних наук України, 2008, №3(37). – с. 12-18. с.7.
 174. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Синтез портабельных информационных сервисов для флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – 2008. – № 6. – С. 28 – 33.
 175. Королёв В.Ю.Алгоритмизация дистанционного распознавания BIK-кодаЭлектронное моделирование. – № 2. – 2008.– С. 19 – 28.
 176. Буряков В.Г.Математичні моделі ректифікаціїХарчова і переробна промисловість, 2008, № 12, с. 28–29.
 177. Hulianytskyi L.F. and Sergienko I.V.Metaheuristic Downhill Simplex Method in Combinatorial OptimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2007. – 43, No. 6 (November–December). – P. 822–829.
 178. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.Метаэвристический метод деформированного многогранника в комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2007. – №6. – С. 70-79.
 179. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Застосування H-методу для розв'язання задач комбінаторної оптимізації на перестановкахСистемні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –№2. – С. 74-87.
 180. Гуляницький Л.Ф.Паралельний H-алгоритм розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХІІІ)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 83–84.
 181. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Оцінка точності передбачення фазової рівноваги рідина – пара систем виробництва етилового спирту на основі методів УНІКВАК і УНІФАКВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007. – № 3–4. – С. 61–65.
 182. Гуляницкий Л., Турчин А.Один класс алгоритмов стохастического локального поискаProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 102–111.
 183. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.Об оценках эффективности систем защиты информацииВ кн.: П’ята міжнародна науково-практична конференція „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2007). Тези доповідей. 14-16 листопада 2007 року. Дніпропетровськ. С.160.
 184. Гуляницкий Л.Метаэвристический метод деформаций для решения задач комбинаторной оптимизацииProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 95–102.
 185. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Проблеми урахування семантики емпіричних моделейВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23-28 вересня 2007 р. – Київ, 2007. с.246.
 186. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Міфи: сутності й числа”Газета „Слово просвіти”, 19-25 квітня 2007, №16(393), с.8-9.
 187. Гуляницький Л.Ф.Про багатовимірну задачу про призначенняAbstract of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2007)" (May 21-25, 2007, Сhernivtsi, Ukraine). – 2007. – P. 101–103.
 188. Гуляницкий Л.Ф.Проблема оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 122–132.
 189. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„І над усім звитяжний знак числа…”Газета „Слово просвіти”, 1-10 січня 2007, №1(378), с.7.
 190. Корольов В.Ю.Аналіз способів вводу BIK-коду для контролю доступу до ПК локальної мережіВісник Хмельницького національного університету. – № 6. – 2007. – С. 212 – 220.
 191. Корольов В.Ю.Персоналізація віртуальних обчислювальних ресурсів і інформаційних джерел в сервісно-орієнтованих архітектурахВісті академії інженерних наук України. – № 4 (34). – 2007. – С. 13 – 20.
 192. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних засобів методом дистанційного розпізнавання BIK-кодуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 5 (74). – 2007. – С. 137 – 142.
 193. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних пристроївМатеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2007)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – С. 19 – 20.
 194. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Концепция построения систем персонализации на базе расширения вектора кодов BIK-ключаУправляющие системы и машины. – 2007. – № 1. – С. 53 – 61.
 195. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Система BIK-персоналізації інформації для корпораційЗахист інформації: збірник наукових праць НАУ. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 145 – 148.
 196. Корольов В.Ю.Інтеграція ПАРМ "Віртуальна канцелярія" і системи Intel® vPro™ на базі рішень BIK-персоналізаціїВісті академії інженерних наук України. – 2007. – № 2 (32). – С. 5 – 15.
 197. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.BIK-персоналізація інформаціїТези науково-практичної конференції “Захист в інформаційно-комунікаційних системах”. – Київ: НАУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – C. 40 – 42.
 198. Гуляницький Л.Ф.Імунні алгоритми в комбінаторній оптимізаціїПр. ІІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 45–47.
 199. Гуляницкий Л.Ф.Об одном метаэвристическом методе дискретной оптимизацииКомпьютерная математика. – 2006. – № 2. – С. 142–149.
 200. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Учет требований рынка при разработке программного обеспечения сопровождения конкурсовПраці ІІІ-ї міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2006, С.80-83.
 201. Н.Алишев, М.Огурцов, Ю.ХаненкоАрхитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Вісті академії інженерних наук України, 2006, №2(29). – с. 44-49.
 202. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Епілог чи пролог?Газета „СЛОВО просвіти”. 1-7 червня 2006 року. №22(347). С.3-4
 203. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.Новий метаевристичний алгоритм розв`язання задач комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 91–93.
 204. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная архитектура подсистемы информационной безопасностиК.: УСиМ, 2006, №3. – с. 82-92.
 205. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Волевиявлення через призму цифрГазета Верховної Ради України „Голос України”. 18 квітня 2006 року. №71(3828). С.10.
 206. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко Д.А.Формалізація і розв’язання одного класу задач портфельного інвестораAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 89–91.
 207. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная парадигма построения компьютерных систем информационной безопасностиМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2006.
 208. Корольов В.Ю.Високопродуктивна реставрація образів на платформі GPGPU-CPUПраці 8-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2006)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2006. – С. 145 – 146.
 209. Корольов В.Ю.Відновлення зображень на базі OpenGL-бібліотекМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки та приладобудування (СПМРТП – 2006)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2006. – C. 147 – 150.
 210. Корольов В.Ю.Концепція використання бібліотек комп'ютерної графіки для умовної деконволюції образівВісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.
 211. Hulianytskyi L., Baklan A.Optimization of ATM telecommunication NetworksInt. J. "Information theories & applications". – 2005. – 12, N 4. – P. 328–335.
 212. Гуляницкий Л.Ф., Гложик Ю.С.Параллельный метод деформируемых многогранников для решения задач комбинаторной оптимизацииИскусственный интеллект. – 2005. – 4. – С.130–139.
 213. Гуляницкий Л., Баклан А.Оптимизация телекоммуникационных сетей с технологией АТМProc. of the XI-th Int. Conf. "Knowledge-Dialogue-Solution KDS-2005" (June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria), vol. 2. – Sofia, 2005. – P. 454–460.
 214. М.И. ОгурцовАрхитектура проактивной системы безопасности информации на базе распределенной агентной технологииМатеріали IV Всеукраїнської студентської конференції «Сучасні інформаційні системи і технології в економіці». – К.: НАУ, 2005. – с. 29.
 215. М.И. ОгурцовПроактивная система безопасности информации в корпоративних сетяхМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2005. – с. 15.
 216. Буряков В.Г., Скукис О.Е., Ходзинский А.Н.Моделирующий комплекс для системы управления брагоректификационной установкойМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 80–81.
 217. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Про один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїМат. VII Міжн. наук.-тех. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології" (28 червня – 2 липня 2005 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.26.
 218. Алишов Н.И., Огурцов М.И., Ханенко Ю.М.Архитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2005, №4. – с. 94-103.
 219. Гуляницький Л.Ф.Один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Ukrainian-Polish Workshop "Problems of Stochastic and Discrete Optimization" (May 10-15, 2005, Kaniv, Ukraine). – Kaniv, 2005. – P. 63–65.
 220. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Математическая модель фазового равновесия пар – жидкость многокомпонентных систем спиртовых производствМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 74–80.
 221. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовПроактивная технология организации безопасности в распределенных системахПОЛІТ: Матеріали V міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2005 – с. 316.
 222. Гуляницкий Л.Ф.Разработка гибридных методов дискретной оптимизации на основе G-алгоритмовКомпьютерная математика. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – №1. – С. 143–151.
 223. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Момент істиниГазета “День”, №1(1980), 11 січня 2005
 224. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Алгоритмізація зашифрування текстових повідомлень з використанням поліалфавітної перестановки та набірного ключаМатеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2005)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2005. – С. 120 – 121.
 225. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Таймерна BIK-BAK технологія захисту периферійних пристроїв від несанкціонованого доступуВісті академії інженерних наук України. – 2005. – № 4. – С. 12 – 14.
 226. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Итоги 2-го тура голосования: Математическая экспертизаГазета “День”, №218, 30 ноября 2004
 227. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про дослідження збіжності одного комбінованого алгоритму розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. ІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.30.
 228. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.У ролі свідка – цифриГазета “Україна молода”, 18 листопада 2004 року.
 229. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Сегментация рынка труда на основе кластерного анализаПраці ІІ-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2004. с.76.
 230. Гуляницький Л.Ф.Формалізація та розв'язання одного типу задач інвестораПр. ІІ Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.29.
 231. Гуляницкий Л.Ф.Решение задач комбинаторной оптимизации алгоритмами ускоренного вероятностного моделированияКомпьютерная математика: Сб. науч. тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – №1. – С. 64-72.
 232. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О задаче сегментации нечетких множеств объектов нечисловой природыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2004 №2. с.116-125.
 233. Гуляницкий Л.Ф., Гобов Д.А.О сравнении эффективности алгоритмов решения одного класса задач размещения прямоугольников на полубесконечной лентеКомпьютерная математика: Сб.науч.тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2003. – №1. – С. 88-97.
 234. Hulianitsky L., Turchin A.On approach to combining genetic algorithms and accelerated probabilistic modeling algorithmsThe Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proc. of the VII Int. Conf. CADMS 2003 (18-22 February 2003, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Polytechnic National University, 2003. – P. 218-219.
 235. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Один підхід до синтезу генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняВісник Нац. університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С.75-80.
 236. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Нечеткая модель функционирования регионального центра занятостиТеорія прийняття рішень. Праці школи-семінару. Ужгород, 2002. с.61.
 237. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств при анализе близости позиций субъектов избирательного процессаВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2002 №1.с.121-134.
 238. Гуляницький Л.Ф.Один підхід до комбінування генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень". –Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 32-33.
 239. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про один підхід до використання ймовірнісного моделювання в схемі генетичного алгоритму для розв'язання задач оптимізації на перестановкахПр. Міжн.конф з індуктивного моделювання, Львів 20-25 травня 2002. Т.2. – Львів: ДНДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – С. 275-281.
 240. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Математическая мистикаГазета “День”, 15 января 2002
 241. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Про розробку інформаційних технологій середньострокового прогнозування економіки УкраїниПр. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" (Ірпінь, 16-17 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 213-216.
 242. Гуляницький Л.Ф.Дослідження умов збіжності методів ймовірнісного моделювання одного класуКомп'ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб.наук.праць. К.: НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – К., 2001. – С. 95-102.
 243. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsВісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2001. – №415. – С. 50-53.
 244. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsProc. of the VI Int. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Conf. CADSM 2001" (12-17 Febr. 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Politechnik National University, 2001. – P. 253-254.
 245. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств для описания функционирования одной социально-экономической системыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2001. с.124-131.
 246. Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Проблеми розробки інформаційних технологій середньострокового прогнозування ВВП УкраїниІнформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – С. 42-45. (– 136 с.)
 247. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Принцип Бенфорда. Цифровий аналізКиїв, 2000. 63с.
 248. Гуляницький Л.Ф.Про одну модифікацію алгоритмів імовірнісного моделюванняТеорія обчислень: Зб.наук.праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук рада НАН України з проблем "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – Київ, 1999. – С.142-145. (409 с.).
 249. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Використання правила "золотого перетину" в алгоритмах імовірнісного моделюванняЖурн. обчисл. та прикладної математики. – 1998. – № 1(83). –С.26-29.
 250. Гуляницький Л.Ф., Малишко С.О., Сергієнко І.В.Один підхід до створення інформаційної технології та програмних засобів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності та ризикуПраці 1 Між. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ'98 (Київ, 2-4 вересня 1998 р.). – К.: Кібцентр НАНУ, 1998. – С. 511-515.
 251. Гуляницький Л.Ф., Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В.Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП УкраїниЕкономіст. – 1998. – №5. – С. 68-71.
 252. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Про розвиток методології прогнозування в УкраїніРегіональна економіка. – 1997. – №2. – С. 27-37.
 253. Артеменко В.И., Гордеев Э.Н., Журавлев Ю.И., Кулаков Ф.М., Наумов В.Б., Потапчук Г.А., Сергиенко И.В., Сметанин Ю.Г., Урхард Р., Ходзинский А.Н., Хондерд Г.Метод формирования оптимальных программных траекторий перемещения робота-манипулятораЖурнал “Кибернетика”, 1996 №5. с. 84-106.
 254. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Прогнозування розвитку економіки УкраїниЕкономіка України. – 1996. – №1. – С. 20-31.
 255. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и использование знаний в системах дискретной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1995. – № 4. – С. 126-136.
 256. Гуляницкий Л.Ф., Волкович О.В., Малышко С.А.Один подход к формализации и исследованию задач группового выбораКибернетика и системный анализ. – 1994. – № 3. – С. 120-127.
 257. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Refinement of the Rules of Choice in multiobjective Decision-Making Problems using Expert JudgmentSystems Analysis, Modeling, Simulation. – 1994. – v. 15. – Р. 39-46.
 258. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О программных средствах поддержки принятия решений в задачах группового выбораУправляющие системы и машины. – 1993, № 5. – С. 90-97.
 259. Гуляницький Л.Ф.Про властивості розв'язку однієї задачі виборуСимп. "Питання оптимізації обчислень", 22-24 лист.1993 р.: Тез. доп. /АН України, Iн-т кібернетики iм. В.М.Глушкова; Редкол.: Михалевич В.С. та iн. – Київ: Iн-т кібернетики iм.В.М.Глушкова АН України, 1993. – С. 57-58.
 260. Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б., Сергиенко И.В.О сходимости одного метода вероятностного моделирования для решения задач комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1993. – № 3. – С. 164-167.
 261. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Вопросы построения прикладной системы МИССПрограммирование. – 1993. – №2. – С. 77-89.
 262. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Construction of mathematical models of optimization problems using expert estimatesProc. of the 4th Int. Symp. "Systems Analysis and Simulation" (Berlin, August 25-28, 1992). Amsterdam:Elsiver, 1992. – Р. 281-285.
 263. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.МИСС – интегрированная система для решения задач дискретной оптимизации на персональной ЭВМУправляющие системы и машины. – 1992. – № 9/10. – С. 67-74.
 264. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и решение многокритериальных задач оптимального размещения устройств радиоэлектронной аппаратурыВ кн.: Разработка математического и программного обеспечения ППП и решение задач дискретной оптимизации – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН Украины, 1992. – С. 16-23.
 265. Гуляницкий Л.Ф.Автоматизация вычислительного процесса в системе дискретной оптимизации МИССВ кн.: Информационные технологии в науч. исследованиях и испытаниях. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 24-30.
 266. Гуляницкий Л.Ф.Решение квадратичных задач о назначениях алгоритмами вероятностного моделированияКиев, 1991. – (Препринт /АН УССР. Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова; 91-45). – 32 с.
 267. Гуляницкий Л.Ф.Модифицированные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииВ кн.: Технология и методы решения задач прикладной математики. – Киев: ИК им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 10-14.
 268. Sergienko I.V., Gulyanitsky L.F., Malyshko S.A.MISS – Special-Purpose Application System Designed to Solve Discrete Optimization Problems on PCAbs. Int. Conf.& Fair "Software engineering of 90s". – Kiev, 1991. – Р. 177-179.
 269. Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Адаптивная подсистема размещения модулей на печатных платахУправляющие системы и машины. – 1991. – № 3. – С. 3-10.
 270. Сергиенко И.В., Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Алгоритмы построения математической модели предпочтений с использованием экспертных оценокКибернетика. – 1991. – № 2. – С. 16-22.
 271. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Специализированная прикладная система МИСС для решения задач дискретной оптимизации на ПЭВМТез. докл. Межд. Конф. "Теория программирования 90-х". – Киев, 1991. – С. 223-225.
 272. Гуляницкий Л.Ф.Ускоренные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииТез. докл. Всес. Совещ. "Случайный поиск как метод оптимизации сложных систем". – Красноярск: Ин-т космич. техники, 1991. – С. 45-47.
 273. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Проблемы разработки и исследования параллельных методов дискретной оптимизацииЯзыки программирования и параллельные ЭВМ (алгоритмы и алгоритмические языки). – М.: Наука, 1990. – С. 62-78.
 274. Гуляницкий Л.Ф.Исследование аномалий в параллельных алгоритмах ветвей и границ с учетом обменовЧисленные методы и технология разработки пакетов прикладных программ. – К.: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С.9-14.
 275. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А., Сергиенко И.В.Один подход к формализации и решению задач размещения разногабаритных элементовУСиМ. – 1990. – №4. – С. 63-70.
 276. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Пакеты прикладных программ семейства МИСС для решения задач дискретной оптимизацииТр. Межд. Симпозиума “INFO-89” (10-14 октября 1989 г., Минск). Т.2, ч.II. – Минск, 1989. – С. 844-849.
 277. Гуляницкий Л.Ф.Метод деформаций в дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1989. – Вып. 34. – С.30-33.
 278. Гуляницкий Л.Ф.Решение на ПЭВМ одной задачи о складировании продукцииТеория и программная реализация методов дискретной оптимизации: Сб. науч. тр. – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1989. – С.20-25.
 279. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Разработка многофункционального интерактивного пакета прикладных программ МИСС для решения задач дискретной оптимизацииВсесоюз. конф. “Диалог “Человек-ЭВМ”: Тез. докл. (4-9 сентября 1989 г., Свердловск). – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 164-166.
 280. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О параллелизме в алгоритмах локальной оптимизации и методах ветвей и границ Межд. Школа-сем. “Методы оптимизации и их приложения”: Тез. докл. (10-19 сентября 1989 г., Иркутск). – Иркутск: Сибирский энергетический ин-т, 1989. – С. 69-70.
 281. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О решении задач размещения одного классаЭкономика и мат. методы. –1989. – XXV, № 3. – С.560-564.
 282. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.Некоторые особенности построения математического обеспечения САПР ДИСИОУСиМ. – 1989. – №2. – С. 105-108.
 283. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2 Журнал “Диалоговые системы”, №3, 1988.
 284. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Декомпозиционный подход к решению задачи коммивояжера большой размерностиВ кн. Пакеты прикладных программ и численные методы. – Киев: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1988. – С. 8-13.
 285. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О методах дискретной оптимизации для многопроцессорных вычислительных комплексовКибернетика. – 1988. – №4. – С. 26-33.
 286. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Комбинаторный подход к решению одного класса задач размещенияКиев, 1988. – 19 с. – (Препр/ АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88-32).
 287. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к метризации пространства перестановок и его использование в задачах дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1988. – Вып. 32. – С.81-84.
 288. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к распараллеливанию метода ветвей и границВсесоюз. Сем. “Вопросы оптимизации вычислений” (6-8 октября 1987 г., г. Алушта): Тез. док. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 59-60.
 289. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.ДИСИО – пакет программ автоматизированного конструкторского проектирования цифровой аппаратурыПакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – М.: Наука, 1987. – С. 3-16.
 290. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Алгоритм решения задачи коммивояжера большой размерностиТез. докл. III Всесоюзной школы “Дискретная оптимизация и компьютеры” (г.Таштагол, 2-9 декабря 1987 г.). – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1987. – С. 98-99.
 291. Гуляницкий Л.Ф.,Сергиенко И.В.О реализации метода ветвей и границ на многопроцессорных вычислительных комплексахI Всес. конф. “Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения”: Тез.докл., т. 2. (Минск, 15-17 апреля 1987 г.). – Минск, 1987. – С. 25-27.
 292. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Эффективный алгоритм для решения задач размещения на полубесконечной лентеВ кн.: Проектирование и разработка пакетов програм: Сб.науч.тр. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 30-34.
 293. Ходзинский А.Н.Исследование области значений целевой функции линейной задачи о назначенияхВ кн. “Проектирование и разработка пакетов программ.” Сб. науч. тр. – Киев, ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1987. с.20-24.
 294. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Об одном подходе к решению несимметричных задач коммивояжераВ кн. Программно-алгоритмическое обеспечение пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1986. – С. 10-16.
 295. Ходзинский А.Н.Структурное программирование на фортранеРеспубликанская конференция “Надежность и качество программного обеспечения”. Тезисы докладов. (г. Львов, 29-31 января 1985 г.) – Киев, 1985. с. 203-205.
 296. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначенияхВ кн.: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. Под ред. И.Н.Молчанова. – М.:ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1985. – С. 271-281.
 297. Ходзинский А.Н.Последовательный алгоритм решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахЖурнал, “Кибернетика”, 1985, №6. с.56-60, 76.
 298. Ходзинский А.Н.Решение квадратичной задачи о назначениях методом среднего значенияВ кн. “Методы дискретной оптимизации и эфективной организации пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. с.31-35.
 299. Гуляницкий Л.Ф.Планирование вычислений в пакете программ ВЕКТОР-2В кн.: Методы дискретной оптимизации и эффективная организация пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 22-25.
 300. Гуляницкий Л.Ф.Одна задача комивояжера с неточечными городамиВ кн.: Респуб. сем. по дискретной оптимизации: Тез.докл. (Ужгород, 28-30 мая 1985 г.). – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 36-37.
 301. Ходзинский А.Н.Метод среднего значения для решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахТезисы доклада “Республиканский семинар по дискретной оптимизации.” Киев, ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1985. с.118-119.
 302. Ходзинский А.Н.Использование статистических свойств критерия при решении линейной задачи о назначенияхВ кн. “Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления.” Сб. науч. тр. Кемерово: Кемеровск. госуниверситет, 1984. с.13-17.
 303. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (диссертация)Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.
 304. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (автореферат диссертации)Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Киев, 1984. 22 С
 305. Гуляницкий Л.Ф.Оптимизация функций, определенных на частично упорядоченных пространствах одного видаВ кн.: Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления: Сб. Науч. тр. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1984. – С. 93-97.
 306. Гуляницкий Л.Ф.Типовая структура и назначение основных блоков пакетов прикладных программ решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1984. – С. 3-7.
 307. Ходзинский А.Н.Исследование статистических свойств критерия линейной задачи о назначенияхВ кн. “Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.29-37.
 308. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.О пакете прикладных программ ВЕКТОР-2 для решения задач комбинаторной оптимизацииПакеты прикладных программ: Методы оптимизации. – М.: Наука, 1984. – С. 59-65.
 309. Ходзинский А.Н.Статистические свойства критерия и их использование в алгоритмах решения задач комбинаторной оптимизацииТезисы доклада “Применение случайного поиска при решении прикладных задач.” Кемерово: Кемеровский обл. Совет НТО, 1984.с.41-42.
 310. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.О диалоговом режиме решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Материалы VI Межреспубликанской школы-семинара “Интерактивные системы”. Кн.2. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – С. 160-161.
 311. Войтенко В.П., Полюхов A.M., Ходзинский А.Н. и др.Биологический возраст как ключевая проблема геронтологииВ кн. “Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Биологический возраст. “Наследственность и старение”. К., Ин-т геронтологии, 1984. с.5-15.
 312. Ходзинский А.Н.Об одном структурном диалекте ФОРТРАНаВ кн. “Математическое обеспечение пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с.40-44.
 313. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Два алгоритма решения задач оптимизации на перестановкахВ кн. “Эффективная организация вычислений и численные методы.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с. 9-17.
 314. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О принципах решения задач комбинаторной оптимизации в пакете программ ВЕКТОР-2Тезисы доклада. V Всесоюзного совещания по автоматизации проектирования электротехнич.устройств “Моделирование и оптимизация проектных решений в САПР.” Ч.П, Таллин, НИИ ПО Таллинский электротехнич. з-д им. М.И.Kaлинина, 1983.c.
 315. Ходзинский А.Н.Использование закона распределения значений целевой функции при решении задач комбинаторной оптимизацииВ кн. “Всесоюзный научно-практический семинар “Прикладные аспекты управления сложными системами”. М.: Всес. совет науч.-техн. обществ, 1983 (Тез.докл.). с.225-226.
 316. Тимофеева Н.К., Гуляницкий Л.Ф.О размещении разногабаритных элементов ЭВМ на печатных платахУСиМ. 1982. №3. – С. 50-53.
 317. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Диалоговый пакет программ ВЕКТОР-2Киев, ИК АН УССР, 1981 (Препринт 81-63). 55 C.
 318. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.Фронтальные алгоритмы оптимизации для многопроцессорных ЭВМКибернетика. – 1981. – №6. – С. 1-4.
 319. Ходзинский А.Н.Формализация и алгоритм решения одной задачи распределения интегральных схем по конструктивным узлам ЭВМВ кн. “Дискретные системы управления.” Сб. науч тр. Киев, ИК АН УССР, 1980. с.66-68.
 320. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Особенности реализации алгоритмов метода ветвей и границ и метода вектора спада в пакете ВЕКТОР-1ВВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 45-48.
 321. Ходзинский А.Н.Об одном алгоритме поиска начального приближения в задачах размещения узлов ЭВМВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 64-69.
 322. Ходзинский А.Н.Результаты машинного эксперимента по решению одного типа задач теории расписаний методом ветвей и границ и методом вектора спадаВ кн. “Разработка математических и технических средств АСУ.” C6. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1978, с.17-24.
 323. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Об одном пакете программ решения задач размещения для ЭВМ БЭСМ-6Тезисы докладов на ІІ Республиканской конференции “Вычислительная математика в современном научнотехническом прогрессе”, Киев, ИК АН УССР, 1978.